ECON 102 Sınavı Sınıflarının Hocalara Göre Dağılımı Hakkında !!!

      1.ve 2. Şube Durmuş Özdemir:  T112, T114

  1. Şube Meneviş Uzbay: T103, T104, T213
  2. Şube Burak Çelik:  T204, T304, T314
  3. -6. ve 7. Şube Oya Demir T110, T111, T210, T211, T212, T310
  4. şube Özden Birkan: T303, T412