BUSN 3363 Örgüt Teorisi Dersi Hakkında !!!!

Dr. Öğr. Üyesi Emir ÖZEREN’in  26-29 Eylül 2018 tarihlerinde resmi görev ile Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrede davetli konuşmacı olacak olması nedeniyle anılan tarihler arasında ders yapılmayacaktır. Sonraki haftalarda telafisi yapılacaktır.

İşletme Fakültesi Dekanlığı