İŞLETME FAKÜLTESİ

2016 yılında kurulan İşletme Fakültesi İngilizce dilinde eğitim vermekte olup İşletme, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültede ayrıca çift ana dal ve yan dal programları ile öğrencilerimize farklı dallarda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Avrupa’nın değişik ülkelerinin önde gelen anlaşmalı üniversitelerinde bir ya da iki yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir. Fakültemizde eğitimde çağdaş metotlar kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim süreci boyunca güncel kullanım alanı geniş olan çeşitli paket programlar, yazılım, simülasyon ve oyun programları kullanma becerilerine sahip olmaktadır.